فارسی هشتم -

درس11 فارسی هشتم

★فاطمه سادات موسوی★

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

معنی کلمه استقلال

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

امیر مهدی خسروی

درس11 فارسی هشتم

چهار کلامه املایی

امیر مهدی خسروی

درس11 فارسی هشتم

چهار واژه مهم املایی

محمد جواد

درس11 فارسی هشتم

چرخه سنگ را تعریف کنید

مبینا اکبری

درس11 فارسی هشتم

درجمله زیر چند جمله و چند وابسته وجود دارد احل هر خانواده متناسب با آن آداب و معیار های اخلاقی تر بیت می شوند

hhhh ssss

درس11 فارسی هشتم

به نام خدا پایه : هشتم زمان : 20 دقیقه مدرسه : منطقه : لطفا سریع جواب بدید 🌺 سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حساب گران از شمارش نعمت های او ناتوان 🌺 (نهج البلاغه ) 🌸1_ درکدام گزینه املای کلمه با توجه به معنا درست آمده است ؟ الف ) واقف ( مطلع )محتوا ( شامل‌) ب ) مهشر (جای گرد آمدن مردم در روز قیامت ) منزه ( پاک ) 🌸2_ کدام گزینه عاری از غلط املایی است ؟ الف) اصولا هر ملتی_ تعحد و مردانگی _ طراری ب ) قائم مقام _ به حیلت ببرد _ سر چشمه ی زایا 🌸 3 _ با توجه به

Fatemeh ‌‌‌

درس11 فارسی هشتم

آزمون املا ۱_ گفت به انشاالله چه هاجت است که زر بر اسطین است و خض در بازار عجب لباس گرانقیمتی را بفرستید فقیر بخشیدی ۲_ ۲_ املای صحیح واژه های نادرست متن زیر را بنویسید: « ادبیات بیاری ابزارها و عوامل گونا گون پدید می آید ۳_ شکل درست «گزار»یا«گذار »را برای واژه‌های زیر انتخاب کنید: الف_ شکر ..... ب_ بر ...... ج_ قانون ..... ۴_ در بین گروه واژه‌های زیر فقط نادرست های املایی را بیابید و صحیح هر یک را بفرستید. از چه افکنده مرا بگزاشتی اخلاس عمل رذیل

مریم 🌹

درس11 فارسی هشتم

سلام میشه نمونه سوالات درس 11 فارسی برام بفرستید.

مریم 🌹

درس11 فارسی هشتم

در این بیت نکته ای گویمت که گر شنوی شاد بمانی به جان و زنده به تن میشه گفت که جان و تن تضاد است در این بیت یا نه؟ چون معنی آن میشه نکته ای به تو می گویم که اگر بشنوی همیشه شادمان بمانی و خواهی ماند.

سلام کنایه های درس سیزدهم فارسی؟..

hasti (。◕‿◕。)

درس11 فارسی هشتم

سلام میشه جواب سوال زیر رو بگین؟

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

اگر می ماندم خزانه ام را خالی میکرد... سوالات..... 1⃣در 5 بند اول داستان 5 جمله پیدا کنیدو در آنها نهادوفعل را مشخص کنید. 2⃣در بند دوم داستان مفعول را پیدا کنید و در آن جمله گذرا است یا ناگذرا. 3⃣در 5 بند اول داستان 5 گروه اسمی پیدا کنید که صفت بیانی باشد هسته آن را مشخص کنید. 4⃣در5بنداول داستان گروه ها اسمی «صفت شمارشی» و «صفت اشاره» را پیدا کنید و «هسته» را در هر گروه اسمی پیدا کنید. 5⃣از کل داستان 5 ترکیب ااضافی و5ترکیب وصفی پیداکنید.

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪﯾﺪ شاه ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺛﻤﺮﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!!! باز ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ، ﺍﻧﻮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍین باﺭ ﭼﺮﺍ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!! مجددا ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ. پرسیدند چرا با عجله میروید؟ گفت: نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، ازاو مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده وحکیمانه است، پس لایق پاداش است. اگر می م

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

روزی پادشاهی ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎنه ﺍﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺳﺖ. شاه ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﻧﻬﺎﻝﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭﺛﻤﺮ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﭼﻪﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯼ؟ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ... سلطان ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻭﮔﻔﺖ: ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪ

latife daftari

درس11 فارسی هشتم

لطفاً جواب بدید تایید می‌کنم .❤❤🌹🌹🙏🙏👏🏼👏🏼😍 ارکان‌تشبیه جمله زیر را بنویسید. تو آن درخت گردوی کهنسالی.

latife daftari

درس11 فارسی هشتم

لطفاً جواب بدید تایید می کنم🙏🙏🙏🌹🌹❤ ارکان تشبیه جمله ی زیر را بنویسید . چقدر به اقیانوس می مانی.

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

در هر عبارت گروه اسمی صفت شمارشی وصفت اشاره را پیدا کنید و هسته آن را مشخص کنید در عبارات زیر صفت شاره و صفت شمارشی را پیدا کنید و هسته و نوع وابسته آن را مشخص کنید. ✅همین امروز تکالیفم را به سرعت انجام می دهم تا یک هفته آینده راحت خواهم بود. ✅چهل و دومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مبارک باد. ✅یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی به دنبال دارد

محمدجواد فاضل

درس11 فارسی هشتم

در هر عبارت گروه اسمی صفت شمارشی وصفت اشاره را پیدا کنید و هسته آن را مشخص کنید در عبارات زیر صفت شاره و صفت شمارشی را پیدا کنید و هسته و نوع وابسته آن را مشخص کنید. ✅من آینده ای درخشان برای این نوجوانان می بینم. ✅ محمد تقی گفت این بیت از حافظ شیرازی است چهار سال قبل من آن مطالب را در کتابی خواندم. ✅کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر این همه صورت برد در صفحه هستی به کار ✅این همان سنگی است از سنگینی آن را نمی توان زد. ✅امروز چهارمین کتاب رو از بازار فردوسی خریدم. ✅همین امروز تکالی

امیر سعیدی

درس11 فارسی هشتم

انشا در مورد موضوع زیر چه حس و حالی به شما میدهد بوی دود *لاستیک سوخته*هوای آلوده ممنون میشم بفرستین به خدا تایید میکنم🌹🌹🌹

ابوالفضل حسن‌زاده

درس11 فارسی هشتم

زود پیدا کنید

mobi 💜

درس11 فارسی هشتم

سلام لطفا گروه اسمی جمله پایین را میگین همان انگشتر زیبای پادشاه ممنون میشم 🙏🙏