شیمی دوازدهم - فصل اول شیمی دوازدهم

ابوالفضل مختاری

شیمی دوازدهم. فصل اول شیمی دوازدهم

چنان چه 0/28 لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط stp را در مقداری آب حل میکنیم و حجم محلول را به 50 میلی لیتر برسانیم، pH محلول حاصل چند خواهد بود؟ 1)1.6 2)0.6 3)1.7 4)0.3

جواب ها

Saqi .B

شیمی دوازدهم

این سوال اشتباهه یا ناقص چون لگاریتم هاشو نداده .

ali ..

شیمی دوازدهم

سلام بفرمایین

سوالات مشابه

مانی احمدی

فصل اول شیمی دوازدهم

سلام جواب این سوال چی میشه فصل یک شیمی دوازدهم

shahla nmmmn

فصل اول شیمی دوازدهم

با راه‌حل زود لطفاً

هستی خسروی

فصل اول شیمی دوازدهم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟