فارسی چهارم - درس ششم فارسی چهارم

m. s..

فارسی چهارم. درس ششم فارسی چهارم

درک مطلب درس ششم هر چه متوجه شدید در یک بند بنویسید

جواب ها

آیت مرادی

فارسی چهارم

سلام بفرمایید استفاده کنید

ßámù ģøñģ

فارسی چهارم

سوالات مشابه

سید مارال موسوی

درس ششم فارسی چهارم

لطفاً جواب بدید معرکه و تاج میدم

m. s..

درس ششم فارسی چهارم

جوتب بدید معرکه میدهم

m. s..

درس ششم فارسی چهارم

پنج کلمه که با ( ت) شروع میشود در درس ارش کمانگیر پیدا کنید و با آنها جمله بسازید زود جواب بدید معرکه میدم 🙏