هندسه دهم -

فصل اول هندسه دهم

مصطفی دلشکسته

هندسه دهم. فصل اول هندسه دهم

من فک کنم فقط خودمم رشته ریاضی تو این برنامه نمونه سوال هندسه درس یک ودو تستی

جواب ها

سوالات مشابه

مصطفی دلشکسته

فصل اول هندسه دهم

بچه های رشته ریاضی لطفا یه جزوه ای چیزی در مورد درس دو هندسه بگید

مصطفی دلشکسته

فصل اول هندسه دهم

سلام به همهی پرسانی ها لطفا یه توضیحی در مورد قضیه خای دو شرطی بنویسید درس دو

مصطفی دلشکسته

فصل اول هندسه دهم

سلام تمارین هندسه درس یک سوالپنج قسمت ب

ااا ااا

فصل اول هندسه دهم

هندسه درس دو درسنامه یک صفحه ای هر کی رشتش ریاضی

اوین fa

فصل اول هندسه دهم

چرا در مثلث متساوی الساقین میانه،ارتفاع و نیمساز و عمود منصف بر هم منطبق اند و چرا زوایای مجاور به ساق ها برابرن ؟همراه با شکل، حکم و فرض و اثبات هندسه دهم فصل اول

اااااااا اااااا

فصل اول هندسه دهم

جواب هندسه درس یک تمرین دو

اااااااا اااااا

فصل اول هندسه دهم

اینو زحمتشو بکشید ممنونم

اااااااا اااااا

فصل اول هندسه دهم

اینو ثابت کنید بچه های ریاضی فیزیک موفق باشید

شهید گمنام

فصل اول هندسه دهم

کسی بلده کامل توضیح بده

محمد بهاور

فصل اول هندسه دهم

اموزش فصل اول هندسه

دانیال سرپوش

فصل اول هندسه دهم

کسی نمونه سوال مدرسه نمونه دولتی تداره

Raha ....

فصل اول هندسه دهم

سلام لطفا نمونه سوال ترم یک از هندسه بفرستین ممنون✌

🤓DeNa .....😘

فصل اول هندسه دهم

اثبات صفحه ۲۲و۲۴ رو میخوام ...... لطفا سریع امتاحان دارم😊

soheilghadiri .official

فصل اول هندسه دهم

میشه اینو لطفا توضیح بدید چرا این شده؟توضیح میخوام

ali amiri

فصل اول هندسه دهم

مثال صفحه ی ۱۹

احسان دهقانی+سانیج

فصل اول هندسه دهم

جوابش را بدید ممنون میشم.

احسان دهقانی+سانیج

فصل اول هندسه دهم

جوابش را بدید هر چه سریعتر ممنون میشم. اعداد کنار سوال مهم نیستند.

احسان دهقانی+سانیج

فصل اول هندسه دهم

جوابش را بدید ممنون میشم هر چه سریعتر.

یونس فرزی

فصل اول هندسه دهم

لطفا سربه جواب بدین 💠

محمد علی امیدی

فصل اول هندسه دهم

سلام نمونه سوال های تستی و تشریحی لطفا