ریاضی یازدهم -

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سپیده خانزاده

ریاضی یازدهم. فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

چطور بفهمیم چند برابر رادیکال ۲۶ هست؟؟؟

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

Helya ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام،وقت بخیر. یک‌بار برای همیشه میخوام این نکته رو یاد بگیرم🥲 از کجا باید بفهمیم که به عبارت‌مون چی اضافه کنیم تا بشه مربع دو جمله‌ای!؟

آیدا سهراب فر

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

میشه یه روش کامل برای حل تابع براکت بگین

آیدا سهراب فر

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

میشه با توضیح حل کنین لطفاً

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

سپیده خانزاده

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

گسی می دونه کجای این مخرج‌مشترک را اشتباه میرم

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام با راه حل لطفا معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم....!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

باران ...

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

سلام معرکه میدم...!(:

سپیده خانزاده

فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی

ممکنه حل اینو توضیح بدید لطفا