فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

سوال واضح !

زهرا موسوی

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

جواب ها

جواب معرکه

ali ..

فیزیک دوازدهم تجربی

سلام بفرمایین اون یکی هم مربوط به سوال قبلیه که یک پنجم میاوردین

سوالات مشابه

سید حسین چامی

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام لطفا اگه میشه فیلم آموزشی فیزیک معرفی کنید رایگان باشه💙🌹

ana sh

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

تندی انتشار امواج طول در یک محیط جامد.....از تندی امواج عرضی در همان محیط است.

taherehk371@gmail.com taherehk371@gmail.com

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

ویژگی اصلی نور تابشی در اثر فتوالکتریک چیست