فارسی دوازدهم - درس10 فارسی دوازدهم

خلیل ربیهاوی

فارسی دوازدهم. درس10 فارسی دوازدهم

سوالات فارسی درس 10تا پایان درس 18

جواب ها

محدثه عابدان زاده

فارسی دوازدهم

کمی خط خوردگی دارد و جا به جایی فعل ها که زمان میخواست ولی همشون هست

سوالات مشابه

تانیا رسول پور

درس10 فارسی دوازدهم

درس ده فارسی دوازدهم انسانی

Rm Rm

درس10 فارسی دوازدهم

در جمله ( کجا این آب شهد است ؟) تشبیه وجود دارد،؟

sogand rezaei

درس10 فارسی دوازدهم

سلام میشه کارگاه متن درس ۱۰.۱۱.۱۲.بزارید