فارسی یازدهم - درس 3 فارسی یازدهم

فاطمه باجلان

فارسی یازدهم. درس 3 فارسی یازدهم

فعل مجهول مینویسد چی میشه.؟

جواب ها

جواب معرکه

صمد عظیم منش

فارسی یازدهم

نوشته می شد

سوالات مشابه

Maryam Ezzati

درس 3 فارسی یازدهم

سلام میشه لطفا جواب بدین ؟

رها میری

درس 3 فارسی یازدهم

درس سوم فارسی معنی کلمات لطفا بگید

حجت حسین زاده

درس 3 فارسی یازدهم

درمورد قید توضیح بدین ممنون؟