زیست شناسی دوازدهم - فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

نکته قلمچی گفته که این شکل مربوط به مفصل بین بند انگشته، اما یه فیلم کنکوری دیدم گفتش که مثل در زانوعه الان این مفصل هردو مورد محسوب میشه؟

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

سلام از کتاب قابل برداشت هست

Saqi .B

زیست شناسی دوازدهم

مفصل تنها تو زانوها یا تنها تو انگشتان نیست عزیز ممکنه هردو باشه و حتی قسمتای دیگه 👌🏻

سوالات مشابه

احمد ربیعی

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

۲_ چگونه می توان خالص یا نا خالص بودن یه صفت غالب را مشخص کرد؟ میشه اینو جواب بدید ممنون میشم

farnaz poursoltan

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

کدام اسید آمینه های ضروری درگیاه وجود ندارد

zeinab haghighi

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

سلام دوستان کسی توارث دی هیبرید رو بلده