ریاضی پنجم - فصل اول ریاضی پنجم

یسنا کشواد

ریاضی پنجم. فصل اول ریاضی پنجم

سوالات صفحه 60،61

جواب ها

چه درسی

فاطیما عبدی

ریاضی پنجم

ریاضی رو میگه

سوالات مشابه

خاطی ♡♡

فصل اول ریاضی پنجم

کی میتونه بگه چطوری میشه فرمول الگو ها رو پیدا کنه

Fatemeh sarhadi

فصل اول ریاضی پنجم

الگوی زیر را تا ۷ عدد دیگر ادامه دهید ۲،۴،۶، ، ، ، ، ، ،

یسنا کشواد

فصل اول ریاضی پنجم

سوالات صفحه 60،61

آرمیتا 💙:)

فصل اول ریاضی پنجم

سلام جواب بدین

Fatemeh sarhadi

فصل اول ریاضی پنجم

الگوی زیر را تا ۷ عدد دیگر ادامه دهید ۲،۴،۶، ، ، ، ، ، ،

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

متین الله رجبی

فصل اول ریاضی پنجم

تقسیم وضرب

آراد حید

فصل اول ریاضی پنجم

اگر اعداد طبیعی 1تا150 را پشت سرهم بنویسیم، رقم 190 چه عددی است؟

پارمیس محمدی.

فصل اول ریاضی پنجم

لطفا سریع هرکی بلده بگه

پارمیس محمدی.

فصل اول ریاضی پنجم

لطفا سریع هرکی بلده بگه

رسول ۹۳۷

فصل اول ریاضی پنجم

این مقطع تازه اضافه شده سوال خودتون رو ثبت کنید بچه ها

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

لیا شفیعی

فصل اول ریاضی پنجم

لطفا نمونه سوال

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

رسول ۹۳۷

فصل اول ریاضی پنجم

این مقطع تازه اضافه شده سوال خودتون رو ثبت کنید بچه ها

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم

پارمیس محمدی.

فصل اول ریاضی پنجم

کی بلده جواب بده

آرمیتا اکبری

فصل اول ریاضی پنجم

هرکی اینو بگه تاج می دم