ریاضی هشتم - فصل3 ریاضی هشتم

صدرا قنبری

ریاضی هشتم. فصل3 ریاضی هشتم

اندازه هر ضلع لوزی 15 سانتی متر و اندازه قطر بزرگ آن21 سانتی متر است قطر کوچک این لوزی چند سانتی متر است . جواب این چی میشه؟

جواب ها

جواب معرکه

محمد سعیدی

ریاضی هشتم

درنتیجه ۱۱ سانتی متر است$$ 21 - | 15 // 5m /frac{ /times }{?} $$

سوالات مشابه

آوا حمیدی

فصل3 ریاضی هشتم

بچه ها هر کدام بلدین جواب بدین فقط زود خواهش می کنم

(: ♡Asra ♡:)

فصل3 ریاضی هشتم

جواب بدین مرسی

zibA tab

فصل3 ریاضی هشتم

لطفا جواب بدید از اینترنت نباشه