زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

Didar ...

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

شنیدم رشته مکانیک خیلی خوبه😅

جواب ها

جواب معرکه

جواب معرکه

سوالات مشابه

🫀 🧠

فصل سوم زیست دهم

بارم فصل سه چنده

.. ...

فصل سوم زیست دهم

ترمیم معدل برداشته شده؟؟؟؟؟؟

Didar ...

فصل سوم زیست دهم

این 4 روز فقط خوندم الان رفتم نمونه سوال حل کردم 4 بردم😐 من ری.دم تو این زندگی 🫤

amir Mohammad moeini pour

فصل سوم زیست دهم

هموگلوبین از چی تشکیل شده است

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

یکی بره از معلمش بپرسه. من آیدی معلممو ندارم

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

وای بچه ها همگی بگین. فعالیت های نوبت اول میان یا نه؟؟؟؟

Rasta ‌‌

فصل سوم زیست دهم

ص ۷۲ کدوم سرخرگ؟

Maei ..

فصل سوم زیست دهم

میشه فعالیت صفحه ۴۱رو توضیح بدین؟(:

Avin ....

فصل سوم زیست دهم

بنده اگر فعالیت های نوبت اولو نخونم بعدش بیاد تو امتحان چیکارش کنم؟

Maei ..

فصل سوم زیست دهم

الان دیواره حبابک از دونوع یاخته ساخته شده نوع اول سنگ فرشی که زیاد تره نوع دوم که ظاهری متفاوت داره چیه ؟

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

بچه ها . دو فصلم مونده. ۶ رو خوندم دوره میخواد ۷ هم ۴ صفحه مونده. فعالیت ها هم مونده. نمی دونم چرا شدیدا استرس گرفتم😭🥲 خدا لعنت کنه آموزش و پرورش رو

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

بچه ها تفاوت سرخرگ و سیاهرگ یه بار تو متن درس نوشته دوبارم تو فعالیت ها خوب پس کدومو بگیم؟

عسل ⁦:-)⁩

فصل سوم زیست دهم

دوستانی که نمونه سوال حل می کنین ببینید از فعالیت صفحه ۲۸....۶...۳۲ سوال اومده؟

melody ♡♡♡

فصل سوم زیست دهم

چرا کتاب گفته مخاط مژک دار در تمام بخش هادی هستن ؟ در ابتدای بینی که نیست ؟

nazi ._

فصل سوم زیست دهم

دوستان حجم های تنفسی رو قاطی میکنم روشی برای حفظ کردنشون دارید؟

عمونقی ...

فصل سوم زیست دهم

بچه ها فصل دو و سه چقد طول میکشه؟ بخونم فصل دو، سه، چهار پنج شش هفت موندن چکار کنم😭😭😭هرکدوم چقد طول میکشه؟ دوگفتار از فصل هفت، دوگفتار از فصل پنج ، دوگفتار از فصل چهار، فصل اولو خوندم گفتار اول فصل دوم، فصل سوم گفتار آخر ، اینارو خوندم

رویا خانمی

فصل سوم زیست دهم

خیلی با تمرکز و دقت میخونین یا همینطور مرور سر سری؟

عمونقی ...

فصل سوم زیست دهم

بچه ها چند تا عکس میدن خدااا؟؟ 😐😐😐😐😭😭

melody ♡♡♡

فصل سوم زیست دهم

علت نیاز به اکسیژن با تنفس یاخته‌ای چگونه توجیه می‌شود

melody ♡♡♡

فصل سوم زیست دهم

ص ۳۵ جواب فعالیت رو بفرستید