ریاضی نهم - فصل4 ریاضی نهم

𝓐𝓻𝓪𝓼𝓱 𝓢𝓽

ریاضی نهم. فصل4 ریاضی نهم

اینو حل کنید سریع معرکه میزنم✅

جواب ها

فکر کنم جوابش ۸ میشه

Helen salari

ریاضی نهم

میشه ۱۴

جواب معرکه

با با توجه به الویت های ریاضی حل کنی جوابش میشه ۱۴

Satin Yeldirim

ریاضی نهم

میشه14جوابش درصورت تمایل معرکه

امیر مدریچ

ریاضی نهم

میشه 14 جواب لطفا معرکه

سوالات مشابه

ساغر امیرمحمودی

فصل4 ریاضی نهم

بچه ها جزوه فصل چهار ریاضی رو میشه برام بفرستید

فاطمه بلوچ

فصل4 ریاضی نهم

جواب میخوام معرکه میزنم

Amir Mohammad Taghati

فصل4 ریاضی نهم

سلام اگر در بحث نماد علمی ممیز به سمت چپ برود توان مثبت میشود یا منفی؟ اگر جواب درست دهید حتما معرکه میدم