زیست شناسی یازدهم - فصل 7 زیست شناسی یازدهم

Mahdi Shirmohammadi

زیست شناسی یازدهم. فصل 7 زیست شناسی یازدهم

اسپرم حاصل میتوز مربوط به کیست؟😜

جواب ها

Mahdi Taki

زیست شناسی یازدهم

اسپرمازیتوز از بیضه جنس مذکر تشکیل میشود

mr Tae

زیست شناسی یازدهم

چرا انقد بانمکی؟

سوالات مشابه

Sa Mo

فصل 7 زیست شناسی یازدهم

بافت هدف hcgچیست؟؟

آوا سلطانی

فصل 7 زیست شناسی یازدهم

جمله ی زیر درست است یا غلط؟ با رشد فولیکول ترشح استروژن و با رشد جسم زرد ترشح پروژسترون افزایش می یابد

سحر ابراهیمی

فصل 7 زیست شناسی یازدهم

لطفاً جوابشو بگین