فارسی دوازدهم - درس9 فارسی دوازدهم

Aylin mohamadi

فارسی دوازدهم. درس9 فارسی دوازدهم

میشه یکی وسم درس نهم و گسترده کنه !

جواب ها

ali Bakhtiari

فارسی دوازدهم

سلام خوبین مثلا از چه منظور چطوری گستردش کنیم از لحاظ ارایه .معنی درس کویر هست درسته

سوالات مشابه

دکتر جان

درس9 فارسی دوازدهم

دوستان کسی درسنامه ی خوب از وابسته ی وابسته ها داره لطفا بفرسته خیلی لازمه ممنون.سیرتاپیاز دارم ولی خوب توضیح نداده😑😕

محمد دوازدهم

درس9 فارسی دوازدهم

نمونه سوال واسه نوبت اول و دوم بفرستید اگه میتونید داخل شاد بفرستید

فاطمه مددلویی

درس9 فارسی دوازدهم

وابسته وابسته در کدام گروه اسمی تماما صفت مضاف الیه است