فارسی دوازدهم - درس4 فارسی دوازدهم

سالار مرادزاده

فارسی دوازدهم. درس4 فارسی دوازدهم

درس۴ادبیات

جواب ها

چیمن دارابی

فارسی دوازدهم

سلام درس چهردهم

سوالات مشابه

امیر تهمتن

درس4 فارسی دوازدهم

تو کتاب درسی جایی اومده که محمد علی اسلامی ندوشن اثری به اسم «چشمه» داشته باشه؟

فاطی قا

درس4 فارسی دوازدهم

سلام بیت سنبلت زان رو به بالا سر فرود اورده است تا چو بالای تو دایم کار او بالا بود بالا و بالا جناس تام دارن میشه معنی هر دو بالا رو بگین

النا دانشی

درس4 فارسی دوازدهم

ممنون میشم جواب بدید