دین و زندگی دوازدهم - درس 5 دین و زندگی دوازدهم

نیلوفر حمراطلایی

دین و زندگی دوازدهم. درس 5 دین و زندگی دوازدهم

سلام لطفا میشه قسمت اول این سوال را توضیح بدید. نشأت گرفتن اختیار انسان از اراده الهی مؤید چیه؟یه جای کتاب گفته که اراده انسان یک تقدیر الهی است. اما پاسخ نامه قضای الهی را انتخاب کرده

جواب ها

محدثه عابدان زاده

دین و زندگی دوازدهم

خوب ببین رابطه اراده انسان اولا طولی است و هم به قدر و هم قضا ی الهی وابسته است در غیر این صورت اگر اندازه که همان قدر است وجود نداشت یا قضا ی الهی به معنای پایان دادن یعنی اگر جهان ناقص بود هیچ نظمی وجود نداشت و هیچ زمینه ای برای کار ارادی نبود

سوالات مشابه

sare ._b

درس 5 دین و زندگی دوازدهم

خلاصه درس ۵ دینی لطفاا

هادی موسوی

درس 5 دین و زندگی دوازدهم

نیازمندی جهان به خدا در پیدایش چیست

حمیدرضا نامداری

درس 5 دین و زندگی دوازدهم

و هو رب کل شی به کدامیک از مراتب توحید اشاره دارد