ریاضی چهارم - فصل سوم ریاضی چهارم

ساجده حسيني

ریاضی چهارم. فصل سوم ریاضی چهارم

۱- تقسیم های زیرا کامل کنید.

جواب ها

جواب معرکه

Hosna Jagari

ریاضی چهارم

جواب اول =۲۹ جواب دوم=۱۶ جواب سوم=۱۵۴ معرکه یادت نره 🪐 اگه توضیح بیشتری خواستی تو نظرات بگو

fatemeh zahra ..

ریاضی چهارم

دو رقم جدا کن خودت حل کنی بهتره اگر سخته از معلمت کمک بگیر

برو از معلمت بپرس،،::'''

سوالات مشابه

💛Saba Barzooyi💛

فصل سوم ریاضی چهارم

زود جواب دهید

... ..........

فصل سوم ریاضی چهارم

جواب می خواستم معرکه میدهم

هرکی صفحه ۲۵کتاب رابفرسته به ۵نفری که بفرسته جواب معرکه جواب واضع وتاج میدم

درس خوب

فصل سوم ریاضی چهارم

ضرب زیر را انجام دهید: ۱۱×۲۲$$ ]{?} $$

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

بچه ها این هم هر چه سریع تر برام حل کنید و معرکه میدم

امیرعلی رمضانی

فصل سوم ریاضی چهارم

سوال را جواب بدید

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

این هم حل کنید ممنون

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

سلام میشه خیلی زود برام حل کنید و معرکه میدن و خوش خط ممنون

park jimin

فصل سوم ریاضی چهارم

تقسیم را حل کنید

Bi Hosseiny

فصل سوم ریاضی چهارم

لطفا حل کنید بلد نیستم.

ساجده حسيني

فصل سوم ریاضی چهارم

۱- تقسیم های زیرا کامل کنید.

ساجده حسيني

فصل سوم ریاضی چهارم

۱-تقسیم های زیر را انجام دهید. ۲۶۱÷۹

park jimin

فصل سوم ریاضی چهارم

تقسیم را حل کنید

💛Saba Barzooyi💛

فصل سوم ریاضی چهارم

زود جواب دهید

... ..........

فصل سوم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه میدم

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

این هم حل کنید ممنون

پویان مقیمی

فصل سوم ریاضی چهارم

جواب رو حل کنید تاج میدم🌌

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

در یک کامیون دو تخته سنگ بزرگ به جرم ۲۳۸۶کیلو گرم و ۳۸۶۰کیلو گرم بار زده شده است:جرم این سنگ ها روی هم به طور تقریبه چند تن است ؟ لطف با عکس ارسال کنید و معرکه میدم

ساجده حسيني

فصل سوم ریاضی چهارم

۱-تقسیم های زیر را انجام دهید. ۲۶۱÷۹

هری پاتر ⚡️

فصل سوم ریاضی چهارم

سلام این رو حل کنید و معرکه میدم