قرآن پنجم - درس 1 قران پنجم

بـه‌وقـت ¹:²⁰ 💔 ........

قرآن پنجم. درس 1 قران پنجم

سلام میشه به من اموزش بدید که چطوری خوب بخونم

جواب ها

اول تاجایی که ؛:!«»دارد حفظ کن همین توری برو

استرس نداشته باش خوب میتونی بخونی 😍

سلام ببین اول باید خودت سعی کنی بخونی و بعد سرچ کن فیلم های آموزشی ببین و بک برنامه هست که بهت اموزش،میده دلی باید ۵۰ هزار پرداخت کنی امید وارم بتوانی بخوانی

مهدیه رضایی

قرآن پنجم

اول اینکه استرس نداشته باش.۲ پیش خوانی کن .از صوت کمک بگیر

Adbolrhman ☆☆☆

قرآن پنجم

برنامه قرآنی است دانلود کن گوش کن خوب یاد میگیری

سوالات مشابه

بـه‌وقـت ¹:²⁰ 💔 ........

درس 1 قران پنجم

سلام میشه به من اموزش بدید که چطوری خوب بخونم

بـه‌وقـت ¹:²⁰ 💔 ........

درس 1 قران پنجم

سلام میشه به من اموزش بدید که چطوری خوب بخونم

بـه‌وقـت ¹:²⁰ 💔 ........

درس 1 قران پنجم

سلام میشه به من اموزش بدید که چطوری خوب بخونم