اقتصاد دهم -

درس 8 اقتصاد دهم

سهیلا سهیلی

اقتصاد دهم. درس 8 اقتصاد دهم

مهترین روش در اقتصاد چیست؟

جواب ها

نیلوفر موسوی

اقتصاد دهم

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتاب‌های پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار اقتصادی واحدهای تصمیم گیرنده انفرادی، شامل خانوارها و شرکتها یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، بررسی رفتار کلی و همفزون شده اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند. دیگر تقسیم‌بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف‌کننده 'آنچه هست') در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از 'آنچه که باید باشد')؛ اقتصاد نظری (به انگلیسی: mathematical economics)در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتد

سوالات مشابه

محمد احمدی

درس 8 اقتصاد دهم

رکود چیست و انواع آن را نام ببرید؟