زیست شناسی دوازدهم - فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

پاسخ خانم موسوی

جواب ها

زهرا موسوی

زیست شناسی دوازدهم

سلام بیتا خانم خیلی ممنون🌹 ببخشدالآن دیدم🙏🏻

سوالات مشابه

سارا حاتمی

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

خونی که از آئورت به کلیه به منظور تصفیه فرستاده میشود حاوی مواد زائد نیتروژن دار است از طرفی آئورت به تمام نقاط بدن خونرسانی میکند یعنی خونی که از طریق آئورت به دیگر نقاط بدن به جز کلیه فرستاده میشود حاوی این مواد زائد است؟؟

پانیذ جهانی

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

میشه اینارو جواب بدید لطفا؟🙏

پوریا عباس زاده

فصل 5 زیست شناسی دوازدهم

همه گیاهان کریچه دارند اما فقط بعضی از انها کریچه مرکزی دارند؟این استنباط درسته؟ممنون میشم اگه جواب بدین