ریاضی چهارم - فصل چهارم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل چهارم ریاضی چهارم

زود جواب بدید تاجج میدهم

جواب ها

فائزه صیادی

ریاضی چهارم

5زاویه

Niayash arafi

ریاضی چهارم

چهار زاویه داخلی و یک زاویه بیرونی مجموعا پنج زاویه

محدثه مظفری

ریاضی چهارم

۵ زاویه

🎸soroush 🎸

ریاضی چهارم

۵ زاویه

سپهر۹۲ آزادی

ریاضی چهارم

اول باید تعداد ضله هارو بشماری ۵ تاست بعد ضرب در جاهای خالی بین ضلع میکنی ۵×۴=۲۰ حالا اینطوری یعنی هر زاویه رو دوبار شمردی پی تقسیم بر دو میکنی ۲۰÷۲=۱۰ همه اشتباه توشتن لطفا معرکه بده

سوالات مشابه

رها درزمان

فصل چهارم ریاضی چهارم

هرکس جواب بده بهش معرکه میدم

m. s..

فصل چهارم ریاضی چهارم

جواب بدید معرکه میدم

رها درزمان

فصل چهارم ریاضی چهارم

هرکس جواب بده بهش معرکه میدم