زیست شناسی دهم -

فصل اول زیست دهم

ali ha

زیست شناسی دهم. فصل اول زیست دهم

سلام@.@سطح@تست@های@زیست@دهم@میکرو@چطوره@؟@خوبه؟@سخته؟@آسونه؟@...؟@@@@و@آسون@تر@از@میکرو@هست؟چیه@@@@.@سخت@از@میکرو@هست؟چیه@@@@.

جواب ها

سوالات مشابه

مریم بهمنی

فصل اول زیست دهم

سال@دوم@دبیرستان@.فصل@اول@مولکولهای@زیستی.بخش@پروتئین@ها آلبومن@چیست؟

Stark ‌✌️

فصل اول زیست دهم

نظرتون@در@مورد@کتابای@مامرای@منو@درسام@چیه@؟@درسنامش@خوبه@؟@برا@زیست@کاربرد@داره@؟

Stark ‌✌️

فصل اول زیست دهم

منابع@زیست@و@ویژگی@هاشونو@معرفی@کنید@برم@بترم@لطفا@نظر@هم@بدین@

mh ty

فصل اول زیست دهم

به@نظرتون@کتابای@پایه@دهم@و@یازدهم@بهتره@یا@اینکه@کتاب@کار@هر@پایه@رو@جدا@بخری@؟@من@کتاب@کارای@یازدهمو@دارم@ولی@دهمو@ندارم@هر@جا@رفتم@بخرم@فقط@پایه@داشتن،@چون@کتاب@کارای@دهمشون@چاپ@جدید@بود@

ali ha

فصل اول زیست دهم

سلام@.@چرا@در@سلول@های@بالغ@و@زنده@،ممکن@است@DNA@وجود@نداشته@باشد؟ @(@اما@تا@زمانی@که@سلول@زنده@است@،قطعا@غشا@و@سیتوپلاسم@دارد.@) خیلی@رو@مخ@مه@یکی@جواب@بده

ali ha

فصل اول زیست دهم

از@بین@سه@کتاب@زیر@برای@زیست@دهم@تجربی@از@نظر@درسنامه@و@تست@کدوم@بهتره؟@ ۱:میکرو ۲:نشرالگو ۳:خیلی@سبز

ali ha

فصل اول زیست دهم

بچه@ها@برای@وسط@سال@کتاب@کار@زیست@دهم@مهر@وماه@خوبه؟@(تاکید@می@کنم@برای@وسط@سال)@جوابتون@هر@چی@هست@،@با@علت@بگین.

علی رضا

فصل اول زیست دهم

کسی@کتاب@کمک@درسی@@فیزیک@سراغ@داره@که@درسنامه@اش@خیلی@پیچیده@نباشه@و@کامل@باشه؟؟؟؟؟؟؟

mahdieh _a

فصل اول زیست دهم

کسی@میدونه@میشه@پایه@یازدهم@تجربی@رو@جهش@زد@یا@نه؟! اگه@اره@کدوم@درساست@که@جزء@تخصصیش@میشه...!!

farshid .ky

فصل اول زیست دهم

ایا@اجتماعات@میکروبی@پریاخته@ای@اند@؟@

ali ha

فصل اول زیست دهم

آقا@می@خوام@کتاب@کمک@درسی@زیست@دهم@بخرم@،@ولی@نمی@فهمم@که@زیست@نشرالگو@بگیرم@یا@میکرو؟@ هر@کاری@می@کنم@نمی@فهمم@کدوم@رو@بخرم@کمک@کنید@.@ تو@نظرات@هم@بگید

Aryan Vahedi

فصل اول زیست دهم

سلام@بچه@ها@به@نظرتون@برای@زیست@و@فیزیک@و@شیمی@چه@کتاب@هایی@مناسب@هست@که@تهیه@کنم@هر@چقدر@که@میگردم@بیشتر@قاطی@میکنم@لطفا@ه@چیزی@میدونید@بگید..

~asal~ hhhh

فصل اول زیست دهم

سلام@برای@دهم@تجربی@چه@کتاب@کارهایی@مناسبه؟؟

آرامش ددد

فصل اول زیست دهم

برای@رشته@تجربی@روزانه@چقدر@میخونید

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

دوستان@با@توجه@به@توضیحات@زیر@لطفأ@کتاب@های@مناسبی@برای@دهم@تجربی@معرفی@کنید ریاضی@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور فیزیک@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور شیمی@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور زیست@درسنامه@خلاصه@یعنی@کاربردی@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور عربی@درسنامه@خلاصه@یعنی@کاربردی@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور انگلیسی@درسنامه@کامل@داشته@باشه@به@همراه@تست@های@خوب@مناسب@کنکور دین@و@زندگی@@درسنا

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

دوستان@برای@اینکه@تو@ریاضی@پایه@دهم@تجربی@نمره@زیادی@بگیرم@و@تست@های@خوبی@بزنم@چه@کتابی@رو@معرفی@میکنید؟

alireza sadshokr

فصل اول زیست دهم

دوستان@یه@کتاب@جامع@برای@تمام@دروس@دهم@سراغ@دارین@که@برای@کنکور@هم@مناسب@باشه؟

farshid .ky

فصل اول زیست دهم

درست@هر@کی@سوال@قبلم@دباره@معده@بود@جواب@بده@

محمد+امین رئوفی

فصل اول زیست دهم

ببخشید@همه@دناهای@افراد@یک@گونه@یکسان@است@یا@شبیه@هم؟؟؟؟

farshid .ky

فصل اول زیست دهم

قبل@از@معده@رو@دیگه@اینجا@نفهمیدیم@یعنی@چه@😐