انسان و محیط زیست یازدهم - درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم

محدثه بحری

انسان و محیط زیست یازدهم. درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم

مواد تشکیل دهنده خاک را نام ببرید؟

جواب ها

جواب معرکه

ᗩᗰIᖇᗩᒪI KEᔕᕼᗩᐯᗩᖇᘔ

انسان و محیط زیست یازدهم

موّاد تشکیل دهنده ی خاک به دو دسته موّاد آلی و موّاد معدنی نیز تقسیم بندی و دسته بندی می شوند.

سوالات مشابه

دانش اموز

درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱۱ و ۱۲ درس یک سریع لطفا!!!

حسین شیرمداح

درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم

بچه ها لطفا صفحه10 سوال 6 رو برام بنویسید

سید جمیل فاطمی

درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم

سلام میشه سوالای متن درس رو بگین؟