سلامت و بهداشت دوازدهم - درس2 سلامت و بهداشت دوازدهم

رونا کی

سلامت و بهداشت دوازدهم. درس2 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام بچه ها خذفیات امنحان نهایی برای پایه دوازدهم اعلام شده از جایی معتبر؟؟؟؟

جواب ها

ملیکا قربانی

سلامت و بهداشت دوازدهم

نه معلم ماگفت که سازمان سنجش گفته حذفیات نداریم امسال

سوالات مشابه

Raha moeiny

درس2 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام بچه ها سوالات فصل دوم زیست یازدهم رو میخواستم مرسی

امیر احمدی

درس2 سلامت و بهداشت دوازدهم

نمونه سوال درس دوم سلامت و بهداشت

رونا کی

درس2 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام بچه ها خذفیات امنحان نهایی برای پایه دوازدهم اعلام شده از جایی معتبر؟؟؟؟