فارسی یازدهم - درس 16 فارسی یازدهم

مرضیه افروز

فارسی یازدهم. درس 16 فارسی یازدهم

لطفا جواب ها را بگین معرک میدم

جواب ها

Kosar pakruh

فارسی یازدهم

موفق باشی ✨️ معرکه یادت نره :))

سوالات مشابه

_N_ navaser

درس 16 فارسی یازدهم

سروده ها و نوشته های زیر را به فارسی روان معنی کنید . الف ( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست . ب ( ازقضای آمده امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاوردند . پ ( قافله ساالر ما فخر جهان مصطفی است ت ( در همین کور مال کور مال ادبی آغاز به راه رفتن کردم . ث ( و اگر حق تعالی را ، با این قالب سر و کاری خواهد بود . در این موضع تواند بود . ج ( گو یارب از این گزاف کاری توفیق دهم به رستگاری چ ( در آن سیماب گون امواج لرزان خیال تازه ای در خواب می دی

تینا صامتی

درس 16 فارسی یازدهم

سوالات درس ۱۶ را بفرستید:)^^

تینا صامتی

درس 16 فارسی یازدهم

سوالات درس ۱۶ را بفرستید:)^^

Hadi 🖤

درس 16 فارسی یازدهم

خلاصه درس رو میخوام فقط سریع. ممنون.

Hadi 🖤

درس 16 فارسی یازدهم

خلاصه درس رو میخوام فقط سریع. ممنون.

مرضیه افروز

درس 16 فارسی یازدهم

لطفا جواب ها را بگین معرک میدم

یکتا شریف پور

درس 16 فارسی یازدهم

قلمرو فکری درس شانزدهم سوال سوم چی میشه؟

تینا صامتی

درس 16 فارسی یازدهم

سوالات درس ۱۶ را بفرستید:)^^

𝒁𝒂𝒉𝒓𝒂 𝑵𝒂𝒋𝒂𝒇𝒊

درس 16 فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم هرکسی نوشته لطفا برام بفرسته ممنون میشم🙏🏻

یکتا شریف پور

درس 16 فارسی یازدهم

معنی دو تا بیت قلمرو زبانی درس شانزدهم سوال اول چی میشه؟

امیر امیری

درس 16 فارسی یازدهم

سلام دوستان خلاصه و پیام درس شانزدهم رو میخوام لطفا هر چه زودتر برام بفرستید. ممنون

مریم روش

درس 16 فارسی یازدهم

سوال چهارم نوعی وابستگی را بیان کنید

sozan ghadervand

درس 16 فارسی یازدهم

نیم کور میتونه کنایه از ضعیفیه چشم باشه؟

امیر امیری

درس 16 فارسی یازدهم

سلام دوستان جوابهای خودارزیابی درس ۱۶ رو میخواستم خواهشا تا شب برام بفرستید. قربون دستتون.

mary ahmd

درس 16 فارسی یازدهم

لطفا اینو بگید

te eee

درس 16 فارسی یازدهم

جواب بدین به این سوال