زبان یازدهم - درس1 زبان انگلیسی یازدهم

یازدهم تجربی

زبان یازدهم. درس1 زبان انگلیسی یازدهم

سلام خدمت همه دوستان گل گلاب ماچ به کله هاتون😊دوستان یه جزوه کامل از تماممم زمان ها در انگلیسی می خواستم از انواع فعل و زمان های گذشته بگیر تا آینده کسی میتونه کمکم کنه؟

جواب ها

جواب معرکه

زمان حال ساده در زبان انگلیسی زمان حال ساده نوعی جمله است که به بیان عمل یا واقعیتی دلالت دارد که در حال حاضر اتفاق می‌افتد و از نظر ساختاری، زمان حال ساده فقط از یک فعل استفاده می‌کند. زمان حال یکی از اشکال زمان فعل است. این زمان به سادگی اقدامات، حقایق (واقعیت‌ها)، آینده و موقعیت‌ها را توصیف می‌کند. ساختار بسیار ساده و آسانی دارد و از شکل پایه فعل استفاده می‌کند. فعل زمان حال ساده یکی از زمان‌ها در زبان انگلیسی است. “فعل” به کلمه‌ای اشاره دارد که به انجام کاری دلالت می‌کند. “زمان” نیز به زمان انجام عمل اشاره دارد. “حال” هم به اکنون اشاره می‌کند. این زمان نشان می‌دهد که چگونه گذشته به حال / اکنون متصل می‌شود. ساختار / فرمول فرمول زمان حال ساده مثبت Subject + Base Form(V1)+ s/es for third person + rest of the sentence فاعل +پایه فعل + ’ es / es برای شخص سوم + بقیه جمله مثال: 1) I play a game every day. 1) من هر روزبازی می‌کنم. 2) He studies in school. 2) در مدرسه تحصیل می‌کند. اگر فاعل he/she/it باشد، او یا آن ، “s”یا “es” به فرم پایه فعل اضافه می‌شود. به عنوان مثال، He eats apples daily. او روزانه سیب می‌خورد. اگر فاعل we ، they یا هر شکل جمعی باشد، فقط از شکل پایه فعل استفاده می‌شود. به عنوان مثال، They eat apples daily. آن ها روزانه سیب می‌خورند. My friend helps me. دوستم به من کمک می‌کند. Teacher talks to his students regularly. معلم به طور منظم با دانش‌آموزان خود صحبت می‌کند. I walk daily early in the morning. من هر روز صبح زود راه می‌روم. They discuss literature with each other. آنها درباره ادبیات با یکدیگر بحث می‌کنند. She takes exercise regularly. او به طور منظم ورزش می‌کند. فرمول زمان حال ساده منفی Subject + do not / does not + base form + rest of the sentence. فاعل+ do not / does not+ شکل پایه+ .بقیه جمله با فاعل مفرد ما از ” do not” استفاده می‌کنیم. در حالی که برای فاعل جمع از ” does not” استفاده می‌کنیم. مثلا، He does not eat apples daily. او روزانه سیب نمی‌خورد.ًَ They do not eat apples daily. آنها روزانه سیب نمی‌خورند. I do not like mathematics. من ریاضیات را دوست ندارم. He does not fall in the category of eligible candidates for a job. وی در رده نامزدهای واجد شرایط شغل قرار نمی‌گیرد. The garden does not look attractive. باغ جذاب به نظر نمی‌رسد. He does not attend his class regularly. او به طور منظم در کلاس خود شرکت نمی‌کند. They do not talk to each other. آنها با یکدیگر صحبت نمی‌کنند. زمان حال ساده سوالی Do / Does + subject + base form + rest of the sentence +? Do / Does + فاعل + شکل اصلی فعل + بقیه جمله + ؟ جملات پرسشی با “do” یا “does” شروع می‌شود. مثلا، Does he eat apples daily? آیا او روزانه سیب می‌خورد؟ Do they eat apples daily? آیا آنها روزانه سیب می‌خورند؟ Do you like Mathematics? آیا به ریاضیات علاقه دارید؟ Does he belong to Rome? آیا او اهل روم است؟ Do they perform their duties honestly? آیا آن‌ها وظایف خود را صادقانه انجام می‌‌دهند؟ Does he attend his class regularly? آیا او مرتباً در کلاس خود شرکت می‌کند؟ Does she take exercise daily? آیا او روزانه ورزش می‌کند؟ کاربرد زمان حال ساده از زمان حال ساده به انگلیسی در مورد زیر می‌توانید استفاده کنید: بیان واقعی

سوالات مشابه

سوگند تابش

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

دوستان میتونین یه تک گویی در مورد موضوع درس یک ودو بدین

yu iu

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

صفحه ۴۷ زبان انگلیسی

👩👩 😶

درس1 زبان انگلیسی یازدهم

معنی ردینگ درس یک زبان یازدهم انسانی رو برام بزارید چدا هیشکی ب دادم نمیرسه😰😱😭