تفکر و سبک زندگی هفتم - بخش سوم تفکر و سبک زندگی هفتم

یک هفتمی

تفکر و سبک زندگی هفتم. بخش سوم تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر صفحه های ۵۹ . ۶۰ . ۶۱ . ۶۳ رو نوشتع بفرسته تاجتون هیچ وقت فراموش نمیشه

جواب ها

جواب معرکه

🎸soroush 🎸

تفکر و سبک زندگی هفتم

. 🔵 فکر میکنید موضوع اصلی این دو بیت چیست؟ پاسخ: یعنی همنشینی با انسانهای خوب سبب می شود که به مقام و مرتبه انسان های خوب برسیم 🔵 نظر شما درباره‌ی پیام هر یک از ابیات چیست؟ با کدام موافقید؟ چرا؟ پاسخ: بیت دوم چون خویشتن آفرین است و من را تحت تاثیر لباس میگزراند در صورت تمایل معرکه بدهید 🙏💙

سوالات مشابه

fa kook

بخش سوم تفکر و سبک زندگی هفتم

نمونه سوال تفکر واضح میخوام .....از فصل 1تا فصل3

hani ♡‌

بخش سوم تفکر و سبک زندگی هفتم

نابغه های گل لطفا جواب ص 65 و 66 و 67 بفرستید عجله دارم ممنون 🌿

علی حسینی

بخش سوم تفکر و سبک زندگی هفتم

لطفاً از بخش ۱تا ۳سوال بدهید اطفااااااااا با تشکر