ریاضی هفتم - فصل6 ریاضی هفتم

♡helia♡ ♡ranaii♡

ریاضی هفتم. فصل6 ریاضی هفتم

کیا جواب فصل ششم رو میدونه نمونه سوال میخوامممم😭😭😭😭

جواب ها

🎸soroush 🎸

ریاضی هفتم

در صورت تمایل معرکه بدهید 💙🙏

سوالات مشابه

رقیه رقیه

فصل6 ریاضی هفتم

در یک مزرعه ۱۴ گوسفند وشترمرغ وجود دارد. اگر تعداد پاهای ان ها ۳۸ عدد باشد .در این مزرعه چند گوسفند و شتر مرغ وجود دارد؟

asma javadi

فصل6 ریاضی هفتم

بچه ها تورو خدا فصل ۶بفرستین بهم سوال های امتحانیتون فردا امتحان دارم

paniz parnoon

فصل6 ریاضی هفتم

خصوصیات@حجم@های@هرمی@و@منشوری@کروی@چیست@صفحه@۷۰