هندسه دهم -

فصل دوم هندسه دهم

Mohammad Mohammadi

هندسه دهم. فصل دوم هندسه دهم

سلام بی زحمت ( ارتفاع /میانه /نیمساز) اینا رو با رسم شکل (شکل مثلث ) و توضیح فارسی بدید ممنون میشم

جواب ها

سوالات مشابه

علیرضا حقی

فصل دوم هندسه دهم

میشه تمارین صفحه های ۴۸ و۴۹روبفرستید

Raha ....

فصل دوم هندسه دهم

اثبات عکس قضیه ی فیثاغورسو لطفا بگین چطوریه؟

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

کاردر کلاس صفحه ۴۸سوال اول😶

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

جواب تمرین ۸ صفحه ۳۷.. زود بگین لطفا😞

مانیا زادشیر

فصل دوم هندسه دهم

عکس قضیه تالس را بیان و بارسم شکل آن را اتبات کنید؟؟؟

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

اثبات قضیه ۱ ۲و۳صفحه۳۹و۴۰ .... سریع لطفا

مانیا زادشیر

فصل دوم هندسه دهم

تمرین صفحه 43. جوابشو میدونین؟؟ آیا؟؟؟ تو امتحانمون میاد.

سجاد رضائی

فصل دوم هندسه دهم

سوال ۴ صفحه ۳۳

سجاد رضائی

فصل دوم هندسه دهم

لطفا از حلش رو توضیح بدید با عکس

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

این درسته

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

جواب سوال ۸ صفحه ۳۷

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

جواب سوال ۳ صفحه ۳۳ رو میگین😞

🤓DeNa .....😘

فصل دوم هندسه دهم

میشه روش اثبات سه تا قضیه درس ۳رو بهم بگین

مهدی گودرزی

فصل دوم هندسه دهم

ثابت تا جمعه جوابشو میخوام.

احسان دهقانی+سانیج

فصل دوم هندسه دهم

جواب صفحه لطفا

مهدی گودرزی

فصل دوم هندسه دهم

مقادیر x و y رو میخوام از طریق تالس

مهدی گودرزی

فصل دوم هندسه دهم

جواب فقط مقادیر x و y رو میخوام از طریق تالس

مهدی گودرزی

فصل دوم هندسه دهم

سوال لطفا سریع بهم بگید . مقادیر y و x رو میخوام . با قضیه تالس حل میشه

saeed hshyuys

فصل دوم هندسه دهم

به کمک برهان خلف ثابت کنید اگر در مثلثABCداشته باشیم.ABمتضادAC.انگاه زاویهBمتضاد زاویهC??????(لطفا سریع)

neeeegggi bnn

فصل دوم هندسه دهم

جوابشو میشه بگین