علوم تجربی چهارم -

درس 1 علوم چهارم

کرومی ..

علوم تجربی چهارم. درس 1 علوم چهارم

هرکی اگر نمونه سوال ۱ تا ۱۳ داره علوم بفرسته پایان ترم باشه اگه بفرسته معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

❤️‍🔥 Hosna...Tkd

علوم تجربی چهارم

سوالات مشابه

ایدا شهیکی ♥️

درس 1 علوم چهارم

سلام بچه ها یکی میشه برام سوالات ترم دوم را بفرسته ازدرس ۱ تا درس ۱۳ هر کی برام بفرسته معرکه براش میزنم

عباس حسینی

درس 1 علوم چهارم

سلام میشه سؤالات درس ۱ تا ۵ علوم و بفرستین

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

دخی خوشگله ..

درس 1 علوم چهارم

سلام میشه چند تا نمونه سوال علوم بفرستین نوبت اول

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید