فارسی ششم - درس 5 فارسی ششم

پرنیا پیوندی

فارسی ششم. درس 5 فارسی ششم

دوستان کسی بند نویسی رو توضیح میده؟

جواب ها

جواب معرکه

حنا دلاوری

فارسی ششم

بند یعنی بیش از ۳ خط در مورد چیزی نوشتن

جواب معرکه

زهره انصاری

فارسی ششم

بند نویسی: به نوشته ای کوتاه که درباره ی یک مطلب هستند و وحدت موضوع وجود دارد بند می گویند.

اراد عظیمی

فارسی ششم

نمیدونم

ملودي :)

فارسی ششم

بفرمااا معركه يادت نره

سوالات مشابه

هستی قهرمانی

درس 5 فارسی ششم

میشه برام نمونه سوال بفرستید

هستی قهرمانی

درس 5 فارسی ششم

میشه برام نمونه سوال بفرستید

پرنیا پیوندی

درس 5 فارسی ششم

دوستان کسی بند نویسی رو توضیح میده؟

پرنیا پیوندی

درس 5 فارسی ششم

دوستان کسی بند نویسی رو توضیح میده؟

پرنیا پیوندی

درس 5 فارسی ششم

دوستان کسی بند نویسی رو توضیح میده؟

پرنیا پیوندی

درس 5 فارسی ششم

دوستان کسی بند نویسی رو توضیح میده؟

هستی قهرمانی

درس 5 فارسی ششم

میشه برام نمونه سوال بفرستید