فیزیک یازدهم - فصل1 فیزیک یازدهم

سوال واضح !

جواد منصوری

فیزیک یازدهم. فصل1 فیزیک یازدهم

سلام لطفا این سوال حل میکنید ممنون🙏

جواب ها

جواب معرکه

NMA ...

فیزیک یازدهم

بفرمایید نیاز به توضیح داشت بگو موفق باشید ☘️🙃

جواب معرکه

💎fatemeh 💎

فیزیک یازدهم

بفرمایید😊

سوالات مشابه

.. . ... .

فصل1 فیزیک یازدهم

لطفا به این سوال جواب بدید

زهرا جواهری

فصل1 فیزیک یازدهم

لطفا یک نفر از جزوه خطوط میدانی برام عکس بفرسته ممنون😊😊😊

فاطمه فاطمی

فصل1 فیزیک یازدهم

راه حلشو اگ بلدین ممنون میشم بفرستید