انتخاب واحد درسی

پایه هفتم

فرهنگ و هنر هفتم خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم
فقط سوالات با جواب
Abolfzl moostofi

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

اصل بدید دوستان تاج میدم

ترانه دمرچیلو

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

فرهنگ و هنر هم امتحان داره؟

®§∆§®꧂꧁꧂ ꧁♕꧁♕꧁꧂꧂꧂꧂

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

نام دیگر خط ثلث

arshia eslami

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

نمونه سثال از بخش خوشنویسی دارید

®§∆§®꧂꧁꧂ ꧁♕꧁♕꧁꧂꧂꧂꧂

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

کلهور چند ن نوشت

Maryam Mashhoodzadhe

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

بیاینن زر بزنیممم اشنا بشیمم

ستایش رحیمی

خوشنویسی فرهنگ و هنر هفتم

طرح برای طراحی

رتبه بندی کاربران

1

116 امتیاز

2

65 امتیاز

3

65 امتیاز

4

56 امتیاز

5

56 امتیاز

6

40 امتیاز

7

40 امتیاز

9

37 امتیاز

10

35 امتیاز

11

35 امتیاز

12

35 امتیاز

13

33 امتیاز

14

33 امتیاز

15

25 امتیاز

16

25 امتیاز

18

25 امتیاز

19

23 امتیاز

20

20 امتیاز