انتخاب واحد درسی

پایه نهم

فرهنگ و هنر نهم هنرهای آوایی فرهنگ و هنر نهم
فقط سوالات با جواب
کوثر توانا

هنرهای آوایی فرهنگ و هنر نهم

بچه ها میشه لطفا یه سری عکس هایی از منطره های قشنگ مثل گل و اینجور چیزا بگیرین و برام بفرستین لطفا از اینترنت نباشه ممنون معرکه....

Melika ..

هنرهای آوایی فرهنگ و هنر نهم

بچه ها این تکلیف هنر که خودم عکس گرفتم و درست کردم خوبه ؟

فاطمه عزیزی

هنرهای آوایی فرهنگ و هنر نهم

بچه ها از این کارهایی که روی برگه شطرنجی انجام دادین رو عکس بگیرین بفرستین معرکه میزنم فقط از گوگل نباشه معرکه میزنم تا ساعت ۲ لطفا بفرستین مچکر

آیلا 🌱📚

هنرهای آوایی فرهنگ و هنر نهم

تازگیاعلاقه مند به انیمه .شدم چطورشده؟

رتبه بندی کاربران