علوم و فنون ادبی دهم -

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سوال واضح !

زهرا بخشی

علوم و فنون ادبی دهم. درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

ببخشید یسوال اینجا ک و ست که باهم واج هاشون اندازه نیست پس چرا هجای کوتاه گذاشته و اینکه تو متن درس هم اومده ترتیب هجا ها دقیقا مثل هم دیگست معرکه میزنم

جواب ها

جواب معرکه

جواب معرکه

جواب معرکه

سوالات مشابه

زهرا بخشی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

چجوری زندگانیم و آبادانیم هم وزنن و متوازی؟ زن د گا نیم،آ با دا نیم دومین هجای هر دو کلمه برابر نیستند

زهرا بخشی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام آ یدونه هجای بلنده؟ معرکه میزنم

زهرا بخشی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

در نزد پیشینیان «ادب» به چه معنا بود؟ ادیب به چه کسانی می­گویند؟ این سوال مربوط به کدوم صفحه درس یک فنونه؟

زهرا بخشی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام بچه ها من شنبه امتحان فنون دارم میخواستم ببینم کسی می‌تونه صفحه ۲۳تا۲۵رو یجوری که بشه فهمید کوتاه و کوتاه برام هر کدوم رو توضیح بده که من بتونم همون توضیح رو یاد بگیرم سر امتحان هم بنویسم تا دبیر قبول کنه چون اینجوری که تو گوگل نوشته آدم قاطی می‌کنه می‌خوام به زبون خیلی معمولی یکی برام توضیح بده معرکه میزنم

زهرا بخشی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام کسایی که درس فنونشون خوبه چجوری بخونم فنون رو؟

mahdi yazdi

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

کسی نمونه سوال میان ترم امتحانی داره؟ یکی میاد تقطیع رو یادم بده؟

ابوالفضل مرادی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام سوال مربوط به درس ۶ یه حکایت از گلستان سعدی که سجع داشته باشه ارسال کنید خودم سجع هاشو مشخص می کنم

حماد شاهوزهی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

علوم فنون # هرکی گفت....(عالم) (علم) راهنمای قسمت جناس هاست بگم یان میدانی پس بگو؟

رضا کاووسی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

جزوه امتحانی کسی داره؟

دخی مغرور

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

خود ارزیابی درس 12 را میخوام