علوم و فنون ادبی دهم - درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سوال واضح !

zahra ..

علوم و فنون ادبی دهم. درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

ببخشید یسوال اینجا ک و ست که باهم واج هاشون اندازه نیست پس چرا هجای کوتاه گذاشته و اینکه تو متن درس هم اومده ترتیب هجا ها دقیقا مثل هم دیگست معرکه میزنم

جواب ها

جواب معرکه

Ali KiNG

علوم و فنون ادبی دهم

واج هاشون اندازست ک ِ صامت مصوت کوتاه ست صامت صامت

جواب معرکه

‌‌‌‌‌ دانش

علوم و فنون ادبی دهم

سلام.اینجا اختیارات شاعری هست و ست رو میتونیم هجای کوتاه حساب کنیم

جواب معرکه

...... ......

علوم و فنون ادبی دهم

سلام ببین اینجا حرف س ساکن عه و وقتی حرفی ساکن باشه براش همون علامت هجای کوتاه میزاریم.

جواب معرکه

MhmAd ‌..

علوم و فنون ادبی دهم

اختیارات شاعری هست ولی میگن تو یازدهم یاد میگیرید پس یه دلیل گفتن اینه که ت ساکن هستش ت رو حذف میکنید بعد سِ با کِ برابر در اومد 🤷🏿‍♂️

سوالات مشابه

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام ارایه برای آب و گل و سرشته اند آب و گل سرشتن نه هاااا همون اولی بنظرتون مراعات نظیر نمیشه؟

mahdi yazdi

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

کسی نمونه سوال میان ترم امتحانی داره؟ یکی میاد تقطیع رو یادم بده؟

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام کسایی که درس فنونشون خوبه چجوری بخونم فنون رو؟

رضا کاووسی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

جزوه امتحانی کسی داره؟

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام ارایه برای آب و گل و سرشته اند آب و گل سرشتن نه هاااا همون اولی بنظرتون مراعات نظیر نمیشه؟

Abolfazl Shirvani

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام کیا امتحان دادن بگن بیشتر از کدوم درس اومده بود و چیا را بیشتر بخونم معرکه هم میزنم هر کی بگه

man my

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

جواب بدین ممنون

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

ببخشید یسوال اینجا ک و ست که باهم واج هاشون اندازه نیست پس چرا هجای کوتاه گذاشته و اینکه تو متن درس هم اومده ترتیب هجا ها دقیقا مثل هم دیگست معرکه میزنم

man my

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

جواب بدین ممنون

دخی مغرور

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

خود ارزیابی درس 12 را میخوام

man my

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

لطفا جواب بدین فردا امتحان دارم

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

ببخشید یسوال اینجا ک و ست که باهم واج هاشون اندازه نیست پس چرا هجای کوتاه گذاشته و اینکه تو متن درس هم اومده ترتیب هجا ها دقیقا مثل هم دیگست معرکه میزنم

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام آ یدونه هجای بلنده؟ معرکه میزنم

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام ارایه برای آب و گل و سرشته اند آب و گل سرشتن نه هاااا همون اولی بنظرتون مراعات نظیر نمیشه؟

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام کسایی که درس فنونشون خوبه چجوری بخونم فنون رو؟

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

چجوری زندگانیم و آبادانیم هم وزنن و متوازی؟ زن د گا نیم،آ با دا نیم دومین هجای هر دو کلمه برابر نیستند

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

ببخشید یسوال اینجا ک و ست که باهم واج هاشون اندازه نیست پس چرا هجای کوتاه گذاشته و اینکه تو متن درس هم اومده ترتیب هجا ها دقیقا مثل هم دیگست معرکه میزنم

zahra ..

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

سلام کسایی که درس فنونشون خوبه چجوری بخونم فنون رو؟

man my

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

جواب بدین ممنون

mahdi yazdi

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

کسی نمونه سوال میان ترم امتحانی داره؟ یکی میاد تقطیع رو یادم بده؟