انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 19 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
Mina ᥫ᭡ֶָ֢

درس 19 تاریخ یازدهم

سلام لطفا اگه کسی جزوه درس نوزدهم تاریخ داره برام بفرسته ممنون میشم❤❤

... .....

درس 19 تاریخ یازدهم

اهداف و انگیزه های محمدرضا شاه از برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله چه بود؟

رتبه بندی کاربران

1

53 امتیاز

2

45 امتیاز

3

20 امتیاز

4

15 امتیاز

5

10 امتیاز

6

8 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز