انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 19 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
Mina ᥫ᭡ֶָ֢

درس 19 تاریخ یازدهم

سلام لطفا اگه کسی جزوه درس نوزدهم تاریخ داره برام بفرسته ممنون میشم❤❤

... .....

درس 19 تاریخ یازدهم

اهداف و انگیزه های محمدرضا شاه از برگزاری جشن های ۲۵۰۰ ساله چه بود؟

رتبه بندی کاربران

1

5 امتیاز

2

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

3 امتیاز