انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

انسان و محیط زیست یازدهم درس6 انسان و محیط زیست یازدهم
فقط سوالات با جواب
رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

جواب این سؤال را بدهید ممنون

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

یکی از اقداماتی که برای احیای گوزن زرد ایرانی صورت گرفته را بنویسید

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

در رابطه با ماجرای ممنوعیت استفاده از سم ددت (DDT) در جزیره برونی به سوالات زیر پاسخ دهید الف ) در ابتدا علت تجویز این سم چه بود ب) چرا استفاده از این سم باعث فرو ریختن سقف کاهگلی خانه ها شد

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

چه عاملی سبب افزایش و گسترش بیماری طاعون در دهه ای ۶۰ در کشور بروننی شد

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

چگونه سنجاب ها در گسترش جنگل های بلوط نقش دارند

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

بانک ذخایر زیستی چیست

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

دو راهکار حفاظت از تنوع زیستی را نام ببرید

رامین وفاروا

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

آلودگی محیط زیست چگونه بر تنوع زیستی اثر می گذارد

نرگس محمدی

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

سلام چرا وقتی میخوای جواب سوال رو ببینی جواب سوال نمیاد.

نرگس محمدی

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

سلام کسی که مشاور داره راضیه و پیشرفت کرده و مشاور چه کارهایی برای دانش آموز انجام میده.

نرگس محمدی

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

سلام کسی که مشاور داره راضیه و پیشرفت کرده و مشاور چه کارهایی برای دانش آموز انجام میده.فقط کسی که مشاور داره جواب بده

نرگس محمدی

درس6 انسان و محیط زیست یازدهم

کسی که مشاور داره راضیه و پیشرفت کرده و مشاور چه کارهایی برای دانش آموز انجام میده.فقط کسی که مشاور داره جواب بده

رتبه بندی کاربران