انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس 18 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
ستایش خانوم

درس 18 فارسی یازدهم

میشه اینو جواب بدین

ft ‌‌‌‌‌.

درس 18 فارسی یازدهم

بچه هااا جدی جدی بهتون نیازمندمم خیلیی وضعم به شدت داغونه نمیتونم برای یه انشا درست حسابی فکر کنم و فردا امتحان دارم لطفا اگه انشایی داشتین که قبلنا نوشتین یا اگه میتونین خودتون بگین فقط از گوگل نباشه دوتا موضوعه اگه تونستین یکیشوو بهم بگین لطفاا مرسی ازتون تا فردا صب بیشتر مهلت ندارم اگ امشب باشه بهتره♥️: توصیف یک روز بهاری (استفاده از ابزار های نگارشی مثل تشبيه و...) گفتگو بین دوشخصیت یا جاندار یا بی جان (مثل نمونه گفتگو های کتاب باشد. )

رضا موسوی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام عزیز های دل نثر روان یعنی چه

سیدمحمد مهدی شاهطاهری

درس 18 فارسی یازدهم

روش شما برای خوندن فارسی چیه برای امتحان

راضیه حسامی

درس 18 فارسی یازدهم

شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته ای راار (( در آن تاریک شب می گشت پنهان   فروغ خرگه خوارزمشاهی ))......................................................... در عبارت زیر مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست ؟ (( مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند ، از پنجره های باز و نور گیر گریزان هستند. )) .درگروه کلمه های زیر،چهار غلط املایی وجوددارد،آنهارابیابید و شکل درست آنهارابنویسید ترجیح و برتری ، افراط و تفریط ، نهیب و سفیر ، توأم با صباحت ، شیرآقوز ، لهجۀ غلیظ ، فرنگی معابی ، شو

آرتمیس جهانگیری

درس 18 فارسی یازدهم

کسی میدونه این تستا مال چه کتابیه که درصد زده کنارش؟

شکیلا شاهرخی

درس 18 فارسی یازدهم

کسی بلده بگه

سید مری

درس 18 فارسی یازدهم

زمان فعل های دوخته بودند _ نوشته باشد

فرناز عنایت

درس 18 فارسی یازدهم

معنی کلمه اسحاق

پوریا پورشمس

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا کمکم کنید

پوریا پورشمس

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا کمکم کنید

sara hesari

درس 18 فارسی یازدهم

چراغدان نماد چه کسانی است

حمیدرضا شریفی

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا حل کنید!

حمیدرضا شریفی

درس 18 فارسی یازدهم

بگذار بر پشتزین خود معتبر بمانم چه ارایه ای دارد !

مریم میرزا

درس 18 فارسی یازدهم

معنای لغات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ((تازی،سیماب،سترگ،رشحه،بیعت)) ۱)عرب، جیوه، عظیم،ترواش کرده،عهد ۲)غیر ترک، جیوه، بزرگ، دریا، پیمان ۳ )عرب، نقره، عظیم، قطره، عهد ۴ )غیر ترک، نقره، بزرگ، چکیده، پیمان

معصومه دوستی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام (پشت زین خود) چه نوع ترکیبی است؟

رها رها ❤❤❤

درس 18 فارسی یازدهم

سلام من سه شنبه امتحان فارسی دارم میشه کمکم .کنید

رتبه بندی کاربران

1

50 امتیاز

3

30 امتیاز

5

20 امتیاز

7

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

8 امتیاز

14

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز