انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هندسه دوازدهم فصل سوم هندسه دوازدهم
فقط سوالات با جواب
جواد منصوری

فصل سوم هندسه دوازدهم

لطفا بلدید کمک کنید

علی رضایی

فصل سوم هندسه دوازدهم

سلام لطفا پاسخ بدید

علی رضایی

فصل سوم هندسه دوازدهم

در صفحه ای که شامل بردار A=i+j و B=j+k می باشد برداره یکه u را به گونه ای بیابید که بر بردار C=i+j+k عمود باشد.

مهدی بیرامی

فصل سوم هندسه دوازدهم

اینو سریح برام حل میکنید

مهدی بیرامی

فصل سوم هندسه دوازدهم

اینم لطف کنید برام حل کنید

مهدی بیرامی

فصل سوم هندسه دوازدهم

سلام اینو سریع برام بفرستید کل کتاب

Mmmm Mmm

فصل سوم هندسه دوازدهم

ای سوال رو حل کنین ... هندسه فصل آخر

امیرحسین شجاعیان

فصل سوم هندسه دوازدهم

سلام، بی زحمت این سوال هندسه رو برام حل کنید، ممنون. فقط راه حل هم رو هم بنویسید تا یاد بگیرم.

وحید کبریایی

فصل سوم هندسه دوازدهم

این سوال چگونه حل می شود؟

مریم بامری

فصل سوم هندسه دوازدهم

محیطی داریم با طول 747. وعرض681سانتی متر .که در این محیط ستونی به ابعاد 20 در 20 فضا را اشغال کرده. مساحت این محوطه را بدست اورید.؟ مرحله 2 ما دراین فضا میخواهیم فرش هایی پهن کنیم که ابعاد انها قابل تغییر نیس .این ابعاد باید جمعی از ارقامی باشد که برای شما تعیین کرده ایم.12یا 9یا 6یا 15. حالا چند فرش برای این محیط تهیه کنیم وبا چه ابعادی؟

احسان نهتانی

فصل سوم هندسه دوازدهم

قانون اهم چیع دوستان

رتبه بندی کاربران

1

35 امتیاز

2

35 امتیاز

4

15 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

10

6 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

20

5 امتیاز