انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هویت اجتماعی دوازدهم درس4 هویت اجتماعی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
aby jhanshhi

درس4 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام به بروبچ ستون بچه ها هر کس سوالات هویت را تا رسیدن سه نوشته برام بفرسته

محمدرضا عاملی

درس4 هویت اجتماعی دوازدهم

نمونه سوال امتحانی لطفاً

sahel .z

درس4 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام پاسخ نمونه بیاورید صفحه ۲۵رو لطفا برام بفرستین

رتبه بندی کاربران

1

35 امتیاز

2

35 امتیاز

3

25 امتیاز

4

15 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز