انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Bita qp

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

اینجا کتاب دیابت رو اشتباه توضیح نداده؟

پوریا ‌پ

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

بنام خدا _ در لغت نامه سلامت به چه معناست؟ _ سلامت را از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی تعریف کنید. _ چرا در موضوع حفظ سلامت پیشگیری مقدم بر درمان است؟ _ کدام یک از ابعاد سلامت قابل درک ترین بعد سلامت محسوب می شود؟ _ کدام یک از عوامل موثر بر سلامت بيشترين تاثیر را بر سلامت دارند؟ _ مواد غذایی مورد نیاز بدن را نام ببرید. پروتئین ها چه نقشی در بدن ما دارند؟ _ واحد های سازنده پروتئین ها چه نام دارند؟ _اختلالات روانی شایع مرتبط با غذا خوردن را بنویسید. _ منابع تامین آب بدن را نام ببرید. _ عوارض ک

جمیل فیضی‌مقدم

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

سرطان چیست

نرگس عطایی

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

التهاب مزمن مربوط به کدام یک از مشکلات ناشی از چاقی است ؟؟؟؟؟

فاطمه پارسایی

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

کی سلامت و بهداشت درس ۶و۷و۸ دوازدهم و بلده‌؟

مجتبی نامدار

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

نمونه سوال ترم اول سلامت و بهداشت

Danial Heidary

درس 6 سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالات درس 6

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

10 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

8

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز