انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 11 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
علی ابراهیمی

درس 11 تاریخ یازدهم

سید ضیاء الدین چه حزبی رو تشکیل داد؟

💗?? ؟؟💗

درس 11 تاریخ یازدهم

سلام بچه ها لطفا به این سوال 9 فقط 8 رو نمیخوام جواب بدین متشکرم💗

احمدرضا جسن بیگی

درس 11 تاریخ یازدهم

پیامد مرگ شاهرخ چه بود؟

ابوالفضل هاشمی پور

درس 11 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

احسان فرجی

درس 11 تاریخ یازدهم

سلام لطفا میشه یه نفر سوال وجواب درس دوم تاریخ معاصر ایران را بهم بده

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

55 امتیاز

3

45 امتیاز

4

25 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

9

13 امتیاز

10

8 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز