انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم فصل 6 زیست شناسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Ne yari

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

لطفا بگید چرا مورد ب غلطه؟

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

من مفهوم این جمله رو متوجه نمیشم میشه لطفا برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید به نظر من الف و د درسته چون داخلی ترین آوند چوبی میشه اما مورد د رو شک دارم چون فقط در مورد عناصر آوندی درسته

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه توضیح بدید🙏🏻

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا این سوال رو برام توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه لطفا گزینه ۳ و ۴ رو بهم توضیح بدید

زهرا موسوی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام جمله ی زیر درسته؟ به نظر من غلط.

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام توکتاب نوشته درمرحله متافاز به هرکروموزوم دوریزلوله متصل است بنابراین به کروموزوم های پیکری 88ریزلوله متصل خواهدشد این نکته رومتوجه نمیشم بایدمیگفت کلا108ریزلوله تواین مرحله هست ولی ازچه نتیجه گیری به 88رسیده واین که ازکحافهمیده دوتاریزلوله متصل هیت به کروموزوم اگرمیشه توضیح بدید؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام فرق تومورباسرطان چیه؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام انسان 23کروموزوم مضاعف داره که درمجموع میشه 46تاکروموزوم کتاب غیردرسی نوشته تعدادهرکروماتیدهرکروموزوم 2تاست پس درمجموع تعدادکل کروماتیدها92تاست درصورتی که شکل کتاب اومده ساختاریک کروموزوم مضاعف رونشون داده علامت زده دوتاکروماتیدیافامینک که اگرقراربراینجورحساب کردن باشه درکل 46کرماتیدمیشه اگرمیشه برام توضیح بدیداشتباه مخلسباتیم کجاست

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام درمرحله آنافازمیتوزبه طرفین سلول باکوتاه شدن دوک کروموزوم هاجدامیشن نصفشون سمت راست نصفشون سمت چپ ولی سوال من اینجاست کتاب اومده علامت زده یکی ازاین کروموزم که نصفش باقی مونده به اون نصفع میگه کروموزوم خواهری مگ نبایدکروموزوم خواری دوتاکروماتیدچسبیده به هم باشن

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه این عیارت روبرام توضیح بدیدکه بهترمتوجه شم (دراین مرحه عددکروموزومی سلول دوبرابرمیشوددرحالی که تعدادملکول های دناثابت است) چراملکول ثابت میومونه مگه نبایدبه همراه عددکروموزونی دوبرابرشه؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام اگه کوروموزوم غیرجنسی مستقیمانقشی درتولیدمثل جنسی نداشته باشه حتمابه صورت مستقیم داشته خواستم بدونم غیرمستقیم چه تاثیری داره؟

فرینا شیخ میری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام شکل های کروموزوم در چرخه سلولی رشته زمانی که کروموزوم به صورت یک رشته‌ای و فشردگی اش کم است در ساختار فامینه دیده می شود اما زمانی که به صورت دو رشته ای و با فشردگی کم است به صورت کروماتین دیده می شود در مرحله اول و دوم چرخی سلولی کروموزوم در حالت اول در ساختار فامینه ولی در حالت دوم بهصورت فامینه دیده می شود تفاوتی وجود دارد اگر وجود دارد چه تفاوتی منظورم ازتفاوت این است که درساختارفامینه چه تفاوتی بابه صورت فامینه دراین دوعبارت وجودداردمیتوان گفت منظورهردوی آن یه طورایی این است که به صورت

مینا ااا.

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

۲_هرماده اي که در واکنش کلی فتوسنتز........می شودقطعا....... الف/تولید _نوعی مولکول الي است وبه کمک نور ساخته می شود ب/مصرف نوعی مولکول معدنی است ودارای اتم اکسیژن است ج/تولید _از نظرتعداد با مولکول تولیدی دیگر برابر است ت/مصرف_فقط از طریق بخش پروتئینی غشای سلولی منتشر می شود

مینا ااا.

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

۱_کدام گزینه درباره ساختار برگ گیاهان تگ لپه درست است؟ الف/همواره زیر پوست روی میانبرگ نرده اي وسپس میانبرگ اسفنجی قرار دارد ب/در ساختار رگبرگ های گیاه تنها یک نوع سامانه بافتی مشاهده می شود پ/هر یاخته کلروپلاست دار درحد فاصل روپوست بالایی وپایینی نوعی یاخته میانبرگ است ج/یاخته های نگهبان روزنه در هردو سطح رویی وزیرین برگ می توانند مشاهده شوند

امیررضا خسروی پور

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

رفقا اینجا شکل بالایی(الف) بعضی یاخته های روپوست چوبی شده؟

نیایش صادقی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

در گیاهان CAM آیا در اطراف یاخته های آوند فاقد هسته ، یاخته هایس با توانایی بازسازی ریبولوز بیس فسفات دیده میشود؟

sepid fakher

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

میشه این سوالارا زود به من جواب بدین ممنون میشم ازتون

نیلوفر حمراطلایی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام میشه این سوالو توضیح بدید

Mr Verdansk

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

تجزیه پروتئین اتصالی در مرحله آنافاز رخ میدهد این پروتئین اتصالی چیه که تجزیه میشه و باعث کوتاه شدن رشته دوک شده و کروماتید هارو از هم جدا میکنه

Maryam 42

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

لطفا یکی جواب بده چرا گزینه 1 نمیشه جواب؟ جواب گزینه3

به نام خدا بسم اللّه الرّحمن الرحیم

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام آیا باکتری فتوسنتز کننده دارای رنگیزه است؟

hosnia sadat

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سبزدیسه چیست ؟

sara 🌻

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

چرا میگیم برای خروج دوقند سه کربنه از چرخه کالوین ۱۸ atpباید مصرف شود؟ مگه ۱۲ atp مصرف نمیشه ؟ ( چون اول دوتا قند سه کربنه جهت تولید گلوکز خارج میشه و مصرف میشه و بعدش برای تولید ریبولوز بیس فسفات اون ۶ تا atp مصرف میشن پس دلیلی نداره ۶ رو بادوازده جمعش کنیم )

fateme azad

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

کسی زیست 12 فصل 6 بلده؟؟

سید شهاب شبیری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام آیا در گیاهان c3. چرخه ی کالوین در یاخته های نگهبان روزنه نیز انجام می شود؟؟

خر قلی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

در گیاهان c4 چه ساز و کاری میزان تنفس نوری را کاهش میدهد؟

طناز زید ابادی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

جوابشون می خوام 😓😓

واووود کولواداو

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

صفت پیوسته زا با ذکر مثال

هستی خسروی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

اگه کسی نظام قدیم هست میشه قسمت ۲ اینو حل کنه؟؟

ani krm

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

پاسخ صحیح؟

حسین عاصمی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

یوکاریوت تک یاخته ای هم داریم؟ مثال بزنید

zeynab aliabadi

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام دوستان میشه یکی منو از این سردرگمی درمورد باکتری های شیمیوسنتز کننده در بیاره؟🤔🙏 منظور صفحه ۹۰کتاب از باکتری هایی که در معادن و....وجود دارند و بدون co2 و نور ماده آلی میسازن همون باکتری های شیمیو سنتز کننده هست؟؟یا تعریفش بخش پایین رو شامل میشه؟؟

نسرین اسکندری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سلام خسته نباشید کی بارم بندی زیست رو داره؟؟؟

هستی خسروی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

چرا ۴ نه جوابش ۱؟؟؟

هستی خسروی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

فتوسیستم ۱ و ۲ با تفکیک کدومان ینی درسته که فتوسیستم ۱ atpتولید میکنه فتوسیستم۲ NaDpH???

هستی خسروی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

کانال atpساز جزو زنجیره ی انتقال الکترونه ؟؟؟

محمد فرخی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

لطفا سوالات فصل 6زیست شناسی دوازدهم

REZA AZIZI

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

سوال۱۶۸ باتشکر

ندا احمدی احمدی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

برای تولید قند دئوکسی ریبوز چند کربن دی اکسیددر چرخه کالوین تثبیت میگردد؟

ترنم ساعدی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

در محل پلاسمودسم ها، تیغه میانی و دیواره نخستین و پسین رو داریم ؟ پایه دهم فصل ۶

علی بوعذار

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

ویروس چیست‌؟

تذ لبی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

تفاوت و شباهت گیاهان CAMوC4در چیست میشه جواب بدید؟

تذ لبی

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

تفاوت وشباهت گیاهان c4وCAMدر چیست؟ لطفا جواب بدید!

رضا نوری

فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

محل عملکرد روبیسکو درگیاهانC3-C4-CAMکجاست؟

رتبه بندی کاربران

1

25 امتیاز

2

15 امتیاز

3

15 امتیاز

6

10 امتیاز

7

10 امتیاز

8

8 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز