انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فارسی دوازدهم درس17 فارسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
SN SN

درس17 فارسی دوازدهم

با مثال اینارو توضیح میدید

amir afshary

درس17 فارسی دوازدهم

این جا مگر ، معنی شاید رو میده؟ و منظور از پیمودن راه توسط ستارگان نورشونه ک ب ما میرسه یا چی ؟

amir afshary

درس17 فارسی دوازدهم

قرار دادن فعل اسنادیه؟

Faty '

درس17 فارسی دوازدهم

جواب لطفا😁😘

Faty '

درس17 فارسی دوازدهم

جوابش لطفا

Faty '

درس17 فارسی دوازدهم

مفهوم'' ان'' رو بگید لطفا

Faty '

درس17 فارسی دوازدهم

سلام کسی میتونه بگه چجوری اضافه استعاری رو از اضافه تشبیهی به راحتی تشخیص بدیم

جواد محمدی

درس17 فارسی دوازدهم

مفهوم کلی هر یک از بیت های زیر را بنویسید الف:گر کسی وصف او ز زمن پرسید. بی دل از بی نشان چه گوید باز ب:فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش. بنمایید که هر کس نکند مثل من است

فاطی قا

درس17 فارسی دوازدهم

سلام در بیت سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط. یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو منظور از بهار خط چیه؟ چرا بهار خط اضافه تشبیهی؟

رتبه بندی کاربران

1

43 امتیاز

3

15 امتیاز

4

15 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

13 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز