انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس 10 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
... ...

درس 10 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام سوالات متن درس ۱۰ تا اختلالات رفتاری نوجوانی معرکه داره 😉

رها عباسی

درس 10 سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالای درس دهم و یازدهم کی داره بفرسته.. ممنون

رتبه بندی کاربران

1

145 امتیاز

3

43 امتیاز

4

35 امتیاز

5

29 امتیاز

6

25 امتیاز

8

23 امتیاز

9

15 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

8 امتیاز

14

8 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز