انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
... ...

درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم

کتاب گفته عامل زخم معده که بر اثر استفاده مشترک از قلیانه ولی خب شاید طرف قلیان مصرف میکرده یعنی لازم نیست مشاوره ژنتیک انجام بده ؟ چرا؟

kiyan dolat

درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام بر همه آیا کسی جزوه داره برام بفرسته لطفا؟ به دو نفر اول جواب معرکه می دهم..

آرش رشیدنیا

درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم

ضرر های سیگار

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

3

31 امتیاز

4

25 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

13 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز