انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

قرآن پنجم درس 5 قران پنجم
فقط سوالات با جواب
بهراد زرنگه

درس 5 قران پنجم

این چه سوره ای است

زهرا کاظمی مافی

درس 5 قران پنجم

معنی غلام هرکی بگه معرکه میدم

Ramin T.

درس 5 قران پنجم

معنی کلمات قران ص 36هرکسی جواب بده معرکه میدم

رتبه بندی کاربران

1

201 امتیاز

4

90 امتیاز

5

90 امتیاز

8

61 امتیاز

9

38 امتیاز

12

35 امتیاز

13

30 امتیاز

14

30 امتیاز

15

25 امتیاز

16

25 امتیاز

17

20 امتیاز

18

20 امتیاز

19

15 امتیاز