انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

هدیه های آسمانی پنجم درس 2 هدیه های اسمانی پنجم
فقط سوالات با جواب
آوا حاجی آقا

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

این تصویر رو حل کنید برای معرکه

آوا حاجی آقا

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

لطفا برام زود حل کنید معرکه میدم

ستایش محمد

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

جزوه درس ۲ هدیه های آسمان را بفرست معرکه میدم

المیرا مقدم

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

صفحه ی ۱۶ تا ۲۴ 💚هدیه🧡 رو با جواب بفرس معرکه میدم😉😉

(Fetme) BYCY

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

آیا حضرت عیسی کشته شد ؟ چرا. جواب رو می‌دونم پس نگین اول معرکه بده تا بگم به نفر اول معرکه میدم

پرستش (C_C)

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

به ۳ نفر اول معرکه میدم

ستایش حسن پور

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

سلام الوغزم که بود از گوگل نباشه واضح و دقیق باشه ممنون چرا به بعضی از پیامبران الوغزم میگویند

فرهاد گل دار

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

خداوند چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده؟ ۴ مورد

فرهاد گل دار

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

دور کلمه مناسب خط بکشید اولین سوره قرآن(ناس_توحید)

نزوکو کامادو

درس 2 هدیه های اسمانی پنجم

لطفا جواب بدید معرکه میدم😇

رتبه بندی کاربران

1

201 امتیاز

4

90 امتیاز

5

90 امتیاز

8

61 امتیاز

9

38 امتیاز

12

35 امتیاز

13

30 امتیاز

14

30 امتیاز

15

25 امتیاز

16

25 امتیاز

17

20 امتیاز

18

20 امتیاز

19

15 امتیاز