انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

نگارش پنجم درس 8 نگارش پنجم
فقط سوالات با جواب
محیا نصیری پور

درس 8 نگارش پنجم

بچه ها یکی را به دلخواه انتخاب کنید ودرمورد آن ۱۰خط بنویسید لطفا از توی گوگل نباشه اگه ازتوی گوگل پیدا کردید بهتون معرکه نمیدم

آوا حاجی آقا

درس 8 نگارش پنجم

سلام لطفاً برام درباره ی سوال که فرستادم بنویسید حل کنید با علائم نگارشی به نفر اول تا سوم معرکه میدم ممنونم

زهرا عطایی نیا

درس 8 نگارش پنجم

ص ۴۴ اولین نفر تاج میدم

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

4

45 امتیاز

6

45 امتیاز

9

33 امتیاز

10

33 امتیاز

12

25 امتیاز

13

25 امتیاز

15

25 امتیاز

17

23 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز